Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat


Başlık: Ekonomide Uzun Dönemli Hedeflere Odaklanmalı
Özet: İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından Geleceğin Türkiye’sinde Ekonomi Raporu Gr Cevahir Hotel’de yapılan bir toplantı ile sunuldu
Açıklama: 

Dernek tarafından hayata geçirilen "Geleceğin Türkiye’si" projesi kapsamında eğitim, yükseköğretim, dış politika, iktisat, kültür, yönetim, sivil toplum ve sosyal politika alanlarında Türkiye için gelecek vizyonu oluşturacak rapor serisinin üçüncü çalışması "Geleceğin Türkiye’sinde Ekonomi" raporu kamuoyuna sunuldu.

İstanbul’da düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek bu konuda atılan adımların uzun vadeli olmadığına, kısa vadeli ve günü kurtarma niteliğinde tedbirler alındığına üzülerek şahit olduklarını söyledi.

İLKE Derneği olarak geleceğe bakan, gelecek vizyonu çizen uzun vadeli işler yapma gayreti içerisinde olmaya gayret ettiklerini, Geleceğin Türkiyesi projesinin de böyle bir çabanın ürünü olduğunu kaydetti. Sunar konuşmasını raporu hazırlayan akademisyenlere teşekkür ederek tamamladı.

İlke, Karar Alıcılar Ve Toplum Arasında Köprüdür

Sunar’ın ardından söz alan İLKE Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, dernek olarak faaliyetlerini karar alıcılar ile toplum arasında bir köprü vazifesi icra edecek şekilde biçimlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Küreselleşme rüzgârının dünyanın herhangi bir yerinde kapalı bir kapı bırakmadığını, en saklı alanları bile dünyaya açtığını belirten Erdoğmuş, bu dikkat ve anlayışla çeşitli alanlarda uygulamaya yönelik çözüm önerileri içeren politika notları ve araştırma raporları hazırladıklarını vurguladı. Prof. Erdoğmuş, Geleceğin Türkiyesi raporlarının da bu çerçevede hazırlığını ifade etti.

Proje kapsamında hazırlanan ilk iki rapora gösterilen teveccühün geleceğin Türkiyesini inşa etme noktasında kendilerini hem ümitlendirdiğini hem de çalışmalara hız kesmeden devam etmeleri gerektirdiğini hatırlattığını belirten Erdoğmuş, şu ifadeleri kullı:

"Bu bağlamda “Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi” başlıklı üçüncü raporumuzu paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Raporun ortaya koyduğu “erdemli bir toplum için adil, müreffeh ve sürdürülebilir bir ekonomi” vizyonu çerçevesinde ekonominin farklı alanları veriye dayalı olarak analiz edilmekte ve yeni bir ekonomik çerçeve oluşturmak adına yapıcı öneriler geliştirilmektedir."

“Ekonomide Uzun Dönem Hedeflere Odaklanılmalı”

Selamlama konuşmalarının ardından Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi raporunun proje yürütücüsü ve yazarı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Taşdemir, raporu sundu.

Raporun amacını "bir ekonomi vizyonu ortaya koymak, bu vizyon doğrultusunda odaklanılması gereken hususlara dikkat çekerek temel bir çerçeve sunmak" olarak açıklayan Taşdemir, temel motivasyonunu ise “Geleceğin Türkiyesinde nasıl bir ekonomide yaşamak istiyoruz?” sorusunun oluşturduğunu söyledi.

Çalışmanın farkının sosyal adalet, ekonomik büyüme ve sürdürülebilirliği birbirlerinin natifleri olarak değil, birbirlerini tamamlayan olgular olarak görmesi olduğunu belirten Taşdemir, arzulanan bir ekonomi için kısa sürede uzun dönemli bir bakışa ve uzun dönem hedeflere odaklanmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

“İslami Finansın Payı Arttırılmalı”

Türkiye ekonomisini gelecekte küresel eğilimler ve yapısal unsurların belirleyeceğini kaydeden Taşdemir, küresel eğilimleri küresel ticaret ve üretimin değişen ağırlık merkezi, üretim sürecinde gelişen teknoloji ve küresel iklim değişikliği olarak kategorize etti. Yapısal unsurların ise uzun dönem büyüme, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik, demografi ve işgücü, dış ticaret, finans ve stratejik sektörler olarak ayrıldığını belirtti.

Sunumunda İslami finanstan da söz eden Taşdemir, İslami finansın reel ekonomiyle güçlü bir bağı olduğunu belirtti ve ekonomi içerisindeki payının arttırılması gerektiğini söyledi.

12 Maddelik Vizyon Belgesi

Türkiye ekonomisinin geleceğin dünyasına hazırlanabilmesi, adil ve gelişmeye açık bir sistem için önümüzdeki yıllarda bazı stratejilerin kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti ve bunları 12 madde halinde sıraladı.

2030&39;larda Türkiye&39;nin Ekonomi Vizyonu:

Sunumun ardından program, İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un raporun yazarları Prof. Dr. Murat Taşdemir, Doç. Dr. Etem Hakan Ergeç, Doç. Dr. Hüseyin Kaya ve Dr. Özer Selçuk’a plaket takdimiyle sona erdi.

Programa Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, STK temsilcileri ve kalabalık bir dinleyici topluluğu katıldı.

İlke Derneği Hakkında

İLKE Derneği pek çok hayır ve hizmet kuruluşunu kurmuş ve desteklemiş bir iradenin bu alaki çalışmalarını derinleştirmek amacıyla 2010&39;da kurduğu bir çatı kuruluştur. İLKE, bünyesinde yer alan kurumlarıyla beraber iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar ve yaygın din eğitimi alanında faaliyet göstermekte ve bu konularda stratejik bakışı geliştiren öncü çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede İLKE kamuoyuna ve politika yapıcılara yönelik bilgi, politika ve strateji üretmeyi önemsemektedir.

 


Yayın tarihi:  16.4.2019 13:33:36
Yazdırma tarihi:  12/6/2019 1:16:18 PM