Sayfayi Yazdir | Pencereyi Kapat


Başlık: Sahte Maskeye Karşı Türkiye Modeli
Özet: Koronavirüs krizinin başından bu yana dünya genelinde maske, dezenfektan, ilaç gibi ürünlerde dolırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik suçlarında artış yaşı.
Açıklama: 

Dolırıcılar koruma ürünlerinin piyasada zor bulunmasından faydalanırken, karaborsacılık faaliyetleri ise artış gösterdi. Çözüm önerisi ise Türkiyenin 2012den bu yana ilaçlar başta olmak üzere pek çok üründe kullığı serileştirilme ve izlenebilirlik altyapısı oldu.

Kısıtlı erişilebilen maske, dezenfektan, eldiven, ates&807; ölçer gibi ürünler koronavirüs salgınından faydalanmaya çalışan dolırıcıların sayısını da artırdı. Karaborsa ve sahtecilik başta olmak üzere pek çok suçta artış yaşı. Avrupa Polis Teşkilatı Europol açıkladığı raporda, Mart ve Nisan ayı içinde Avrupa genelinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda milyonlarca Euro değerinde sahte ürün ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, Çin&39;den ithal edilen maskelerin gerekli medikal normlara uygun olmadığı ve sertifikaların da sahte olduğu tespit edildi. Virüse karşı piyasaya sürülen sahte koruma ürünleri ve ilaçların salgının daha da yayılmasına yol açtığı belirtiliyor.

Dünyada ilk defa 2012 yılında Türkiye de sahte ürünle mücadeleye başladı”

Karaborsa ve sahtecilik gibi yasa dıs&807;ı faaliyetlerin normal pazar kos&807;ullarında dahi var olan bir durum olduğunu hatırlatan VISIOTT Genel Müdürü Emre Özden, dünyanın yarısının karantinada oldug&774;u bir ortamda bu faaliyetlerin çok daha ciddi ve tehli boyutlara ulas&807;abileceg&774;ini belirtiyor. Özden, çözümün ise Türkiyenin 2012 yılından bu yana ilaç takip sistemi uygulamasında kullanılan serileştirme ve izlenebilirlik teknolojileri olduğunu açıkladı.

Yasa dıs&807;ı faaliyete konu olabilecek tüm ürünlerin seriles&807;tirilmesi ve pazar içerisinde izlenebilirlig&774;inin sag&774;lanmasının önemine değinen Emre Özden, Her bir ürünün kimliklendirilmesi, ürün serileştirilmesi anlamına geliyor. Örneğin, üretilen her bir N95 maskeye birbirinden bag&774;ımsız bir seri numarası (kimlik) verilmesi ve numaranın ürün üzerine karekod ile yazdırılması, seriles&807;tirmeye verilebilecek çok basit bir örnek. İzlenebilirlik ise bir ürünün tüm tedarik zinciri boyunca ug&774;radıg&774;ı noktalarda elektronik bir kayıt sistemi ile takip edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu sayede tüketicilerin ihtiyaçlarından daha fazla ürün satın almasının da karaborsacılığın da sahte üretimin de önüne geçilir” dedi

“İlaç takip sistemi, korona sonrası günler için örnek teşkil edecek.”

Dünyada ürün seriles&807;tirme ve izlenebilirlik kavramlarının sıkı sıkıya uygulıg&774;ı yegane endüstrinin ilaç sektörü olduğunu hatırlatan Özden şunları aktardı: Dünya genelinde ilaç endüstrisi karaborsacılık ve sahtecilik ile yıllardır mücadele ediyor. İlaçların seriles&807;tirilmesi ve izlenebilirlig&774;i dünyada ilk defa 2012 yılında Türkiyede bas&807;arı ile uygulanmıs&807;tır. Bu uygulama, tüm dünya ülkelerinin ilaç takip sistemi yönetmeliklerini yayımlanmasını hızlıran bir örnek olmus&807;tur.  visiott.com üzerinden sunduğumuz örneklerde halen birçok ülkede emekleme as&807;amasında olan ilaç takip sistemlerinin, halihazırda yas&807;anan pemi sonrası daha önemli ve is&807;levsel olacag&774;ını tahmin ediyoruz.”

 


Yayın tarihi:  27.4.2020 12:36:18
Yazdırma tarihi:  9/22/2020 11:03:57 PM