Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat


Başlık: Giresun’da Aytekin Şenlikoğlu ile seçim kazanılabilir..
Açıklama: 

Üç gündür, uzaktan ve yakından nice dostlardan en fazla muhatap olduğum, muhtemelen bundan sonra da çokça muhatap olacağım sualler..

Öncelikle ifade etmeliyim ki, bendeniz AK Parti’nin bir üyesiyim.

Her ne kadar AK Parti’nin gerek merkezi idarede gerek mahalli idarelerde yaptığı bazı eksik ve yanlış icraatlarına karşı belki en fazla eleştirel yazılar yazan bir kişi olsam da; Gerek genel seçimlerde gerek mahalli seçimlerde adayları kim olursa olsun, parti üyeliğim devam ettiği sürece AK Parti’ye rey vermenin ve desteklemenin en azından siyasî nezaket ve sorumluluk gereği olduğuna inanıyorum.

Partinin olumsuz icraatlarını eleştirmekle partiye rey vermenin ve desteklemenin aynı şey olmadığını, hatta bariz hataların vukuunda bunları görenlerin sükût etmesinin (iktidar partisi olması hasebiyle) hem ülkeye, hem de partiye en büyük kötülük etmek olduğunu düşünüyorum.

AK Parti’yi bugünün şartlarında desteklememin birkaç sebebi var:

Bütün eksik ve nice yanlış icraatlarına rağmen, ülkenin istikrarı, milletimizin istikbali ve huzuru açısından, bugünün şartlarında onun yerine natif olabilecek, ondan başka güven verecek henüz başka bir parti olduğuna inanmadığım için;

AK Parti’nin iktidardan düşmesinin ve mahalli idarelerde gücünün zayıflamasının ülkedeistikrarsızlık sebebi olacağına inığım için;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı (beşer olmasının tabii neticesi olarak bir takım zaaflarının bulunmasına rağmen) bugünün şartlarında rakibi olmayan, devlet başkanlığı yapabilecek en ehil ve tecrübeli bir lider gördüğüm için; AK Parti desteklenmelidir diyorum.

Keza doğru olup olmadığı ayrı bir mesele, lakin bugüne kadar ülke siyasi tarihinde hangi parti iktidarda olursa olsun, iktidarda olan partilerin kendi belediyelerine pozitif ayrımcılık yaptığı gerçeğinden hareketle; Merkezi idarede AK Parti iktidarda olduğu sürece, belediyelerin maddeten daha güçlü olabilmesi, dolayısıyla daha fazla hizmet sunabilmesi için Mahalli idarelerde de AK Parti’nin yönetimde olmasının elzem olduğuna inanıyorum.

Özelde Aytekin Şenlikoğlu’nun adaylık meselesine gelince:

Aytekin Bey, bugün itibariyle üç ayrı sıfatıyla birlikte ayrı ayrı değerlendirilmeli.

Biri; Av. Aytekin Şenlikoğlu

İkincisi; Siyasetçi Aytekin Şenlikoğlu

Üçüncüsü; Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu

Av. Aytekin Şenlikoğlu: Şahıs olarak dürüst, güvenilir ve ehil bir şahsiyet olduğuna inanılır. Ben de öyle inanırım.

Siyasetçi Aytekin Şenlikoğlu: AK Parti kurulduğu günden itibaren partide muhtelif görevler üstlenmiş, özellikle il ve merkez ilçe başkanlığı yapmış, bugüne kadar partiye emeği geçmiş,samimi bir partili olarak tanınır. Ben de öyle tanırım.

Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu: Önceki iki sıfatının yanında bu sıfatı henüz çok yeni. Haliyle gelecek için meçhul. Bu sıfatı hakkında yorum yapabilmek için en az bir aylık performansını görmek gerekir.

Ancak bu seçimin sağlıklı değerlendirilebilmesi için (Aytekin Beyin şahsıyla alakalı olmayan)geçmiş dönem seçimlerini iyi tahlil etmek gerekir.

Giresun’un belki Türkiye’de emsali gösterilmeyecek şekilde bir özelliği bulunuyor.

Giresun belediyesi iki dönemdir, bazı AK Partililer eliyle CHP’ye ikram ediliyor.

Giresun’da CHP’nin rey potansiyeli yalnız başına belediye seçimlerini kazanmaya yeterli olmazken iki dönemdir CHP’li Kerim Aksu (bazı AK Partililerin desteğiyle) belediye başkanıseçiliyor.

Giresun’da yaygın kanaat odur ki:

Geçmiş ilk dönemde (29 Mart 2009) tekrar aday gösterilen bir önceki dönem AK Parti Belediye Başkanı Hurşit Yüksel yeniden kazanmasın diye AK Parti içindeki bazı AKP’lilerin eliyle Kerim Aksu’nun kazanmasına dolaylı destek verildi

İkinci dönemde (30 Mart 2014) yine (CHP değil) Kerim Aksu kazansın diye, onun karşısına sankibilerek zayıf bir aday çıkartıldı. Ve o AKP’lilerin arzuları istikametinde ve de onların katkılarıylaKerim Aksu ikinci defa seçimi kazanmış oldu

İki dönemdir Başkan Kerim Aksu’nun icraatlarının AK Parti milletvekilleri ve teşkilat başkanları tarafından ciddi manada eleştirilmemiş olması da bu gizli desteğin delili olarak yorumlı.

Aday adaylarının genel merkezde mülakata alınmadan, sair aday adayları henüz yeterince genel merkezce tanınmadan, yeterince kamuoyu anketleri yapılmadan Aytekin Beyin adaylığının ilanı şüpheyle karşılanmıştır

Şimdi, Aytekin Beyin şahsından öte, öncelikle Aytekin Beyin hangi gerekçelerle ve kimlerin tavsiyesi üzerine aday gösterildiğinin sır perdesinin aralanması gerekir:

Muhtemelen bu raporda ciddi ve haklı veriler olması gerekir.

Anlaşılan o ki, Aytekin Beyin kamuoyu araştırmaları çok önceden yapıldı ve raporu çok önceden hazırlı..

O zaman şu sorulmayacak mıdır: Madem aday çok önceden belliydi, neden aday adayı müracaatları alındı?.. Aday adaylarına neden umut verildi?.. Onlardan neden para alındı?.. Aday adaylarının hayalleriyle neden oynı?

CHP adayını önceden ilan etti, hiçbir aday adayının müracaatını almadı. AK Parti’nin seçimde tek rakibi olan CHP’nin gösterdiği kadar bir hassasiyet neden gösterilmedi?

Bu şartlar muvacehesinde Aytekin Beyi aday gösterilmesini sağlayanlar, Başkan Erdoğan’ıAytekin Beye ikna edenler; bu seçimi kazanmaya mahkûmdur

Aytekin Beyin şahsında AK Parti bu dönem de Giresun’da seçimi kazanamazsa;

Eminiz ki, bu kararlılık gösterilirse; bütün AK Partililer aralarındaki ufak tefek ihtilafları terk edipAytekin Beyin yanında yer alacak ve AK Parti seçimi çok rahat kazanacaktır.

AK Partili Belediye şimdiden Giresun’a hayırlı olsun.

Aytekin Şenlikoğlu’nun Belediye Başkanlığı şimdiden hayırlı olsun

“Adam mısın: ebediyen ciha hürsün, gez;

Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez.

Adam değil misin, oğlum: gönüllüsün semere;

Küfür savurma boyun kestiğin semercilere.” (Mehmet Akif Ersoy)

Vesselam…

25 Kasım 2018 / 17 Rebiul’evvel 1440


Yayın tarihi:  26.11.2018 13:29:32
Yazdırma tarihi:  6/16/2019 4:44:08 PM